Standard Cyberbezpieczeństwa PPBW

dla MŚP i instytucji publicznych

Prosty do wdrożenia

Opracowany dla MŚP i instytucji publicznych

Zawiera elementy ISO 27001

PPBW od kilku lat aktywnie uczestniczy zarówno we wdrażaniu międzynarodowych standardów (ISO 27001, ISO 37001) jak i w procesie tworzenia nowych (członek grup roboczych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, współpraca z Europejską Organizacją Standaryzacyjną CEN).

Analiza dostępnych standardów uświadomiła nam, że nie ma odpowiedniego standardu, które małe i średnie przedsiębiorstwa jak i małe i średniej wielkości instytucje publiczne mogłyby wdrożyć, przygotowując swoją organizację na cyberzagrożenia.

Norma ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – w praktyce jest dedykowana dużym podmiotom, które mają wyspecjalizowane zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacji.

Z tych powodów postanowiliśmy opracować autorski standard, który będzie pomocnym rozwiązaniem, a którego wdrożenie i wykorzystywanie nie będzie powodowało uciążliwych czasochłonnych prac zadań dla pracowników.

  • Świadomi i odpowiednio przygotowani pracownicy
  • Zdiagnozowane kluczowe elementy, które są najważniejsze dla organizacji, a które mogą być celem cyberataku
  • Lepsza ochrona danych osobowych
  • Dobrze dopasowane rozwiązania techniczne do ochrony przed cyberatakami 
  • Wdrożone elementy ISO 27001, co ułatwia przyszłe wdrożenie standardu, w przypadku np. rozwoju organizacji

Wdrożenie standardu wymaga czasu, jednak nie musi być zbyt czasochłonne. Cyberstandard PPBW został tak zbudowany, aby jego wdrożenie było dostosowane do realnych możliwości.

Chcesz wdrożyć Standard Cyberbezpieczeństwa w swojej instytucji? Skontaktuj się z nami

Sprawdź czy Twoja instytucja jest odpowiednio chroniona przed cyberatakami.

Projekt pt.: „Cyberbezpieczeństwo – standard PPBW dla MŚP i instytucji publicznych” został dofinansowany w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wykonawcą projektu jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Rezultatem projektu jest Standard Cyberbezpieczeństwa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którego wdrożenie zapewni odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 116 358,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 97 239,79 zł